Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
190560

THÔNG TIN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Long Tiến

Bí Thư đảng ủy

0984359232

2

Đỗ Xuân Nhạ

PBT

0972660666

3

Trịnh Văn Luận

Ủy viên

0986124286

4

Lê Thị Dự

Ủy viên

0961079228

5

Nguyễn Đăng Sơn

Ủy viên

0977891528

6

Hà Minh Hạnh

Ủy viên

0355344309

7

Lê Duy Học

Ủy viên

0934435787

8

Hà Văn Khởi

Ủy viên

0946308391

9

Lê Thế Long

Ủy viên

0976242973

10

Lê Văn Tùng

Ủy viên

0947928999

11

Lê Trung Kiên

Ủy viên

0977891528

12

Lê Thị Hoan

Ủy viên

0705282859

13

Nguyễn Xuân Duyệt

Ủy viên

0705282853

14

Phạm Bá Hoan

Ủy viên

0988449781