Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
190560

Xã Thọ Sơn hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Ngày 10/11/2022 09:12:34

Xã Thọ Sơn hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

                           Xã Thọ Sơn hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

          Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, Ngày 09/11/2022 tại Trạm y tế xã Thọ Sơn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thọ Sơn phối hợp với Trạm y tế tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 - 27 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe SSNN năm 2023.

1 quân sự.jpg
Ông Đỗ Xuân Nhạ - CTUBND - CT HĐNVQS phát biểu khai mạc 

          Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Thọ Sơn đã xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia  khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2022, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của ngươi công dân với Tổ Quốc. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã Thọ Sơn đã phát lệnh gọi 48 thanh niên đủ điều kiện đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để công dân tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã Thọ Sơn đã tổ chức phát lệnh gọi trước đó 7 ngày để cho công dân có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc về tham gia khám tuyển. Đặc biệt là những công dân đang đi làm việc tại các tỉnh trong nước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã Thọ Sơn đã yêu cầu gia đình vận động công dân về tham gia kham tuyển theo đúng thời gian quy định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển.

2 quân sự.jpg
các đại biểu về dự lễ khai  mạc khám tuyển NVQS

Sáng 9/11 sau lễ khai mạc HĐNVQS xã đã tổ chức cho thanh niên khám sơ tuyển tại trạm y tế xã. Có 46 thanh niên tham gia khám tuyển đúng quy định có 2 thanh niên vắng mặt. Kết quả khám sơ tuyển có 30 thanh niên đủ điều đi khám tuyển cấp huyện vào ngày 26/11/2022.

3 quân sự.jpg

          Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã  động viên, tuyên truyền cho gia đình và công dân được gọi khám sơ tuyển NVQS hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm nên trong ngày khám sơ tuyển thanh niên nhận được lệnh đã về tham gia khám sơ tuyển.

7 quân sự.jpg

6 quân sự.jpg

5 quân sự.jpg
Một số hình ảnh khám sơ tuyển NVQS 

          Việc khám sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
          Sau khi  khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng, với phương châm "tuyển người nào chắc người đó" để đi khám tuyển cấp huyện. phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu giao.

          Lê Tình - CCVH

  

Xã Thọ Sơn hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Đăng lúc: 10/11/2022 09:12:34 (GMT+7)

Xã Thọ Sơn hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

                           Xã Thọ Sơn hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

          Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, Ngày 09/11/2022 tại Trạm y tế xã Thọ Sơn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thọ Sơn phối hợp với Trạm y tế tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 - 27 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe SSNN năm 2023.

1 quân sự.jpg
Ông Đỗ Xuân Nhạ - CTUBND - CT HĐNVQS phát biểu khai mạc 

          Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Thọ Sơn đã xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia  khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2022, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của ngươi công dân với Tổ Quốc. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã Thọ Sơn đã phát lệnh gọi 48 thanh niên đủ điều kiện đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để công dân tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã Thọ Sơn đã tổ chức phát lệnh gọi trước đó 7 ngày để cho công dân có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc về tham gia khám tuyển. Đặc biệt là những công dân đang đi làm việc tại các tỉnh trong nước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã Thọ Sơn đã yêu cầu gia đình vận động công dân về tham gia kham tuyển theo đúng thời gian quy định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển.

2 quân sự.jpg
các đại biểu về dự lễ khai  mạc khám tuyển NVQS

Sáng 9/11 sau lễ khai mạc HĐNVQS xã đã tổ chức cho thanh niên khám sơ tuyển tại trạm y tế xã. Có 46 thanh niên tham gia khám tuyển đúng quy định có 2 thanh niên vắng mặt. Kết quả khám sơ tuyển có 30 thanh niên đủ điều đi khám tuyển cấp huyện vào ngày 26/11/2022.

3 quân sự.jpg

          Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã  động viên, tuyên truyền cho gia đình và công dân được gọi khám sơ tuyển NVQS hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm nên trong ngày khám sơ tuyển thanh niên nhận được lệnh đã về tham gia khám sơ tuyển.

7 quân sự.jpg

6 quân sự.jpg

5 quân sự.jpg
Một số hình ảnh khám sơ tuyển NVQS 

          Việc khám sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
          Sau khi  khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng, với phương châm "tuyển người nào chắc người đó" để đi khám tuyển cấp huyện. phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu giao.

          Lê Tình - CCVH