Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
100
Hôm qua:
191
Tuần này:
581
Tháng này:
2105
Tất cả:
79344

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THỌ SƠN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6 KHÓA XXIV NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 02/08/2018 15:45:23

Ngày 31/7/2018 Hội đồng nhân dân xã Thọ Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XXIV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Ngày 31/7/2018, Hội đồng nhân dân xã Thọ Sơn khóa  XXIV tổ chức kỳ họp thứ 6 nhiệm kỳ 2016-2021.


          Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND xã Thọ Sơn. Trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã có bước phát triển đáng kể. Tổng thu ngân sách ước đạt trên  2  tỷ đồng ; tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 2 tỷ đồng . Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện, nhìn chung đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt chất lượng cao... 
 

                             
       Ông Hà Long Tiến – BT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Khai mạc chủ trì hội nghị

                 

                                               Bà Bùi Thị Loan – KT ngân sách xã báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm


                  Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã Thọ Sơn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động của HĐND, TTHĐND, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND xã đã thường xuyên, tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyền hạn, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Các ban của HĐND đã thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề năm 2018, trong đó đã giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của UBND; giám sát trên các lĩnh KTXH-ANQP,lĩnh vực tư pháp và quản lý đất đai.Vấn đề thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trong việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng đường giao thông nông thôn. Đôn đốc các ngành có liên quan giải quyết đơn thư các vấn đề bức xúc ,chính đáng của cử tri ,thông báo kết quả giải quyết các vấn đề mà cử tri kiến nghị tại các kỳ họp HĐND và các cuộc tiếp xúc cử tri.

                 


                  Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, HĐND, UBND xã tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo KH. Đồng thời thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã Hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thông tin, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân...


                  Cũng tại kỳ họp ủy ban MTTQ xã cũng đã thông qua báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 6 – HĐND  khóa XXIV. Đồng thời UBND xã cũng đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.


                 

                  Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Đại diện lãnh đạoUBND xã cũng đã trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại kỳ họp.

Ông Lê Ngọc Quế - Chủ tịch UBND tả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri


                  Kỳ họp đã thông qua tờ trình của HĐND xã về Chương trình giám sát năm 2019; thông qua dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí thông qua các dự thảo NQ. Kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng nội dung, chương trình đã đề ra.

 

                     Tin Và ảnh: Lê Tình - UBND xã Thọ Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THỌ SƠN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6 KHÓA XXIV NHIỆM KỲ 2016-2021

Đăng lúc: 02/08/2018 15:45:23 (GMT+7)

Ngày 31/7/2018 Hội đồng nhân dân xã Thọ Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XXIV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Ngày 31/7/2018, Hội đồng nhân dân xã Thọ Sơn khóa  XXIV tổ chức kỳ họp thứ 6 nhiệm kỳ 2016-2021.


          Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND xã Thọ Sơn. Trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã có bước phát triển đáng kể. Tổng thu ngân sách ước đạt trên  2  tỷ đồng ; tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 2 tỷ đồng . Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện, nhìn chung đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt chất lượng cao... 
 

                             
       Ông Hà Long Tiến – BT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Khai mạc chủ trì hội nghị

                 

                                               Bà Bùi Thị Loan – KT ngân sách xã báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm


                  Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã Thọ Sơn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động của HĐND, TTHĐND, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND xã đã thường xuyên, tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyền hạn, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Các ban của HĐND đã thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề năm 2018, trong đó đã giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của UBND; giám sát trên các lĩnh KTXH-ANQP,lĩnh vực tư pháp và quản lý đất đai.Vấn đề thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trong việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng đường giao thông nông thôn. Đôn đốc các ngành có liên quan giải quyết đơn thư các vấn đề bức xúc ,chính đáng của cử tri ,thông báo kết quả giải quyết các vấn đề mà cử tri kiến nghị tại các kỳ họp HĐND và các cuộc tiếp xúc cử tri.

                 


                  Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, HĐND, UBND xã tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo KH. Đồng thời thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã Hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thông tin, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân...


                  Cũng tại kỳ họp ủy ban MTTQ xã cũng đã thông qua báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 6 – HĐND  khóa XXIV. Đồng thời UBND xã cũng đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.


                 

                  Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Đại diện lãnh đạoUBND xã cũng đã trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại kỳ họp.

Ông Lê Ngọc Quế - Chủ tịch UBND tả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri


                  Kỳ họp đã thông qua tờ trình của HĐND xã về Chương trình giám sát năm 2019; thông qua dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí thông qua các dự thảo NQ. Kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng nội dung, chương trình đã đề ra.

 

                     Tin Và ảnh: Lê Tình - UBND xã Thọ Sơn