Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
190560

V/v bán đấu giá quyền sử dụng đất 23 lô đất ở, mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư đồng Thụng Ao, thôn 1 xã Thọ Sơn.

Ngày 06/12/2021 15:47:20

V/v bán đấu giá quyền sử dụng đất 23 lô đất ở, mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư đồng Thụng Ao, thôn 1 xã Thọ Sơn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THỌ SƠN

 
 

 

                    Số: 456/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

                        Thọ Sơn, ngày 4 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v bán đấu giá quyền sử dụng đất 23 lô đất ở, mặt bằng quy

hoạch chi tiết khu dân cư đồng Thụng Ao, thôn 1 xã Thọ Sơn.

 

Kính thưa bà con nhân dân trong toàn xã!

Công ty đấu giá Hợp Danh Nhất An Phú Thông báo Bán hồ sơ và đấu giá 23 lô đất tại Thôn 1 xã Thọ Sơn như sau:

-         Đấu giá 23 lô đất tại thôn 1. Giá khởi điểm như sau:

-         Lô 1 đầu ve , diện tích 150m2, giá khởi điểm: 540.000.000đ Tiền đặt cọc 108 triệu đồng, tiền hồ sơ 500.000đ/bộ.

-         Lô số 2 đến lô số 5, diện tích 150m2, giá khởi điểm: 450.000.000đ. Tiền đặt cọc: 90 triệu đồng. tiền bán hồ sơ 200.000đ/bộ.

-         Từ lô số 6 đến lô 22, diện tích 180m2: giá khởi điểm 252 triệu đồng. Tiền đặt cọc: 50 triệu đồng. Tiền bán hồ sơ; 200.000đ.

-         Lô 23 lô đầu ve, diện tích 180m2. Giá khởi điểm 272 triệu đồng. Tiền đặt cọc: 55 triệu đồng. tiền bán hồ sơ: 200.000đ

1, Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính tại UBND xã Thọ Sơn ngày 01 đến 11/12/2021.

2, Thời gian đấu giá: ngày 08 và 09/12/2021.

3, Thời gian nộp tiền đặt cọc: từ ngày 10/12 đến 13/12/2021.

4, Thời gian đấu giá: Vào hồi 8h00 ngày 15/12/2021.

5, Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Thọ Sơn.

Khi đến tham gia đấu giá: người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính covid 19 còn hiệu lực đến 18h ngày tổ chức cuộc đấu giá.

 Mọi thông tin liên hệ: công ty đấu giá Hợp danh Nhất An Phú – chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa. Số ĐT: 0974.487.448 hoặc 0915.102.408.

  

Nơi nhận:

- Đài TT xã;

- Lưu: VT.

                      CHỦ TỊCH

 

 

                      Đỗ Xuân Nhạ

                                                 

V/v bán đấu giá quyền sử dụng đất 23 lô đất ở, mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư đồng Thụng Ao, thôn 1 xã Thọ Sơn.

Đăng lúc: 06/12/2021 15:47:20 (GMT+7)

V/v bán đấu giá quyền sử dụng đất 23 lô đất ở, mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư đồng Thụng Ao, thôn 1 xã Thọ Sơn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THỌ SƠN

 
 

 

                    Số: 456/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

                        Thọ Sơn, ngày 4 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v bán đấu giá quyền sử dụng đất 23 lô đất ở, mặt bằng quy

hoạch chi tiết khu dân cư đồng Thụng Ao, thôn 1 xã Thọ Sơn.

 

Kính thưa bà con nhân dân trong toàn xã!

Công ty đấu giá Hợp Danh Nhất An Phú Thông báo Bán hồ sơ và đấu giá 23 lô đất tại Thôn 1 xã Thọ Sơn như sau:

-         Đấu giá 23 lô đất tại thôn 1. Giá khởi điểm như sau:

-         Lô 1 đầu ve , diện tích 150m2, giá khởi điểm: 540.000.000đ Tiền đặt cọc 108 triệu đồng, tiền hồ sơ 500.000đ/bộ.

-         Lô số 2 đến lô số 5, diện tích 150m2, giá khởi điểm: 450.000.000đ. Tiền đặt cọc: 90 triệu đồng. tiền bán hồ sơ 200.000đ/bộ.

-         Từ lô số 6 đến lô 22, diện tích 180m2: giá khởi điểm 252 triệu đồng. Tiền đặt cọc: 50 triệu đồng. Tiền bán hồ sơ; 200.000đ.

-         Lô 23 lô đầu ve, diện tích 180m2. Giá khởi điểm 272 triệu đồng. Tiền đặt cọc: 55 triệu đồng. tiền bán hồ sơ: 200.000đ

1, Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính tại UBND xã Thọ Sơn ngày 01 đến 11/12/2021.

2, Thời gian đấu giá: ngày 08 và 09/12/2021.

3, Thời gian nộp tiền đặt cọc: từ ngày 10/12 đến 13/12/2021.

4, Thời gian đấu giá: Vào hồi 8h00 ngày 15/12/2021.

5, Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Thọ Sơn.

Khi đến tham gia đấu giá: người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính covid 19 còn hiệu lực đến 18h ngày tổ chức cuộc đấu giá.

 Mọi thông tin liên hệ: công ty đấu giá Hợp danh Nhất An Phú – chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa. Số ĐT: 0974.487.448 hoặc 0915.102.408.

  

Nơi nhận:

- Đài TT xã;

- Lưu: VT.

                      CHỦ TỊCH

 

 

                      Đỗ Xuân Nhạ