Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
190560

Hội đồng nhân dân xã Thọ Sơn long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã khoá XXV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/03/2023 21:48:37

Hội đồng nhân dân xã Thọ Sơn long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã khoá XXV, nhiệm kỳ 2021-2026Hội đồng nhân dân xã Thọ Sơn long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã khoá XXV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019. Căn cứ Quyêt định số 1701/QĐ-HU ngày 10/3/2023 của Thường vụ huyện ủy Triệu Sơn về việc điều động cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

        Được sự thống nhất chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, vào hồi 15h00 ngày 24 tháng 03 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Thọ Sơn, Hội đồng nhân dân xã đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề để bầu bổ sung chức danh phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

                                              z4218552724393_192a69652c71ad1aad415124ee9980ad.jpg

              Về dự và chỉ đạo Kỳ họp về phía huyện có đồngchí Nghiêm Quốc Mạnh, HUV, Phó ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Đình Long, Phó ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn.Về phía xã có các đồng chí trong Ban Thường vụ,  BCH Đảng bộ, TT HĐND, UBND, UBMTTQ xã, các đại biểu HĐND xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2021- 2026, trưởng các ngành, đoàn thể, công chức UBND xã, Giám đốc HTXDVNN, thủ trưởng các cơ quan trường, trạm y tế, các đồng chí là Bí thư, Trưởng thôn trong toàn xã.

z4218552735560_94b3b47b35030bb0b18ccdc6f156b147.jpg
Các đại biểu về dự hội nghị

              Kỳ họp đã thông qua Quyết định của Huyện ủy về giới thiệu  nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND xã. Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đồng chí Hà Long Tiến, BT  Đảng ủy – CT HĐND xã đã nhấn mạnh các đại biểu trong HĐND xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ để bầu trúng, bầu đúng với số phiếu cao chức danh Phó chủ tịch UBND xã Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Bùi Văn Đồng- Nguyên Phó chủ tịch HĐND xã Bình Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, được Thường vụ Huyện ủy điều động và chỉ định tham gia BCH Đảng ủy xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND xã bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND xã khóa nhiệm kỳ 2021-2026.

z4219446315326_cd80e3c301367b0a59e0a081c20d4b72.jpg

                                    đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh -HUV phó ban tổ chức Huyện ủy tặng hoa chúc mừng 

            Sau ½ ngày làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, nghiêm túc và thống nhất cao, Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề của HĐND xã khóa XXV nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch đề ra và thành công  rực rỡ.  Kỳ họp đã bầu chức danh Phó chủ tịch UBND xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2021- 2026 theo đúng quy trình, quy định của pháp luật với số phiếu tín nhiệm cao đạt 100%. Đồng thời  Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả chức danh Phó chủ tịch UBND xã, khóa XXV nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là những nội dung rất quan trọng, là cơ sở để UBND xã và Phó Chủ tịch UBND xã sớm bắt tay vào công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND xã theo đúng chức năng nhiệm vụ của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý, điều hành thực hiện đạt kết quả cao.

                                                                               Tin & ảnh:  Lê Tình - CCVH                                           

 

 

  

Hội đồng nhân dân xã Thọ Sơn long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã khoá XXV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 28/03/2023 21:48:37 (GMT+7)

Hội đồng nhân dân xã Thọ Sơn long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã khoá XXV, nhiệm kỳ 2021-2026Hội đồng nhân dân xã Thọ Sơn long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã khoá XXV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019. Căn cứ Quyêt định số 1701/QĐ-HU ngày 10/3/2023 của Thường vụ huyện ủy Triệu Sơn về việc điều động cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

        Được sự thống nhất chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, vào hồi 15h00 ngày 24 tháng 03 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Thọ Sơn, Hội đồng nhân dân xã đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề để bầu bổ sung chức danh phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

                                              z4218552724393_192a69652c71ad1aad415124ee9980ad.jpg

              Về dự và chỉ đạo Kỳ họp về phía huyện có đồngchí Nghiêm Quốc Mạnh, HUV, Phó ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Đình Long, Phó ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn.Về phía xã có các đồng chí trong Ban Thường vụ,  BCH Đảng bộ, TT HĐND, UBND, UBMTTQ xã, các đại biểu HĐND xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2021- 2026, trưởng các ngành, đoàn thể, công chức UBND xã, Giám đốc HTXDVNN, thủ trưởng các cơ quan trường, trạm y tế, các đồng chí là Bí thư, Trưởng thôn trong toàn xã.

z4218552735560_94b3b47b35030bb0b18ccdc6f156b147.jpg
Các đại biểu về dự hội nghị

              Kỳ họp đã thông qua Quyết định của Huyện ủy về giới thiệu  nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND xã. Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đồng chí Hà Long Tiến, BT  Đảng ủy – CT HĐND xã đã nhấn mạnh các đại biểu trong HĐND xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ để bầu trúng, bầu đúng với số phiếu cao chức danh Phó chủ tịch UBND xã Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Bùi Văn Đồng- Nguyên Phó chủ tịch HĐND xã Bình Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, được Thường vụ Huyện ủy điều động và chỉ định tham gia BCH Đảng ủy xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND xã bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND xã khóa nhiệm kỳ 2021-2026.

z4219446315326_cd80e3c301367b0a59e0a081c20d4b72.jpg

                                    đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh -HUV phó ban tổ chức Huyện ủy tặng hoa chúc mừng 

            Sau ½ ngày làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, nghiêm túc và thống nhất cao, Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề của HĐND xã khóa XXV nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch đề ra và thành công  rực rỡ.  Kỳ họp đã bầu chức danh Phó chủ tịch UBND xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2021- 2026 theo đúng quy trình, quy định của pháp luật với số phiếu tín nhiệm cao đạt 100%. Đồng thời  Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả chức danh Phó chủ tịch UBND xã, khóa XXV nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là những nội dung rất quan trọng, là cơ sở để UBND xã và Phó Chủ tịch UBND xã sớm bắt tay vào công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND xã theo đúng chức năng nhiệm vụ của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý, điều hành thực hiện đạt kết quả cao.

                                                                               Tin & ảnh:  Lê Tình - CCVH