Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
190560

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ngày 15/06/2018 16:34:23

Ngày 12/6/2018 tại hội trường UBND xã Thọ Sơn Đảng bộ xã Thọ Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thọ Sơn khóa XXV nhiệm kỳ 2015- 2010.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ THỌ SƠN KHÓA XXV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ngày 12/6/2018, Đảng bộ xã Thọ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020.  Chủ trì Hội nghị đồng chí Hà Long Tiến – Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã, các đồng chí UVBCH Đảng bộ xã Thọ Sơn, đại diện cấp ủy các chi bộ.

35267645_2069953709885460_5662894124710232064_n.jpg

Đồng chí Hà Long Tiến – BT Đảng ủy xã chủ trì hội nghị


Trong nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thọ Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020, và các chương trình công tác của Huyện ủy, Đảng ủy xã Thọ Sơn đã xây dựng 04 chương trình, 01 kế hoạch sát với tình hình địa phương. Với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, dân chủ, quyết liệt, sâu sát, cụ thể, trong lãnh đạo, chỉ đạo đã phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền, vai trò vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể đồng thời xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó kh
thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
ăn, vướng mắc. Do vậy, đã đạt được kết quả khá toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Xã Thọ Sơn Khóa XXV đề ra, cụ thể: kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng, tổng thu, chi ngân sách xã hàng năm đều đạt chỉ tiêu giao. Vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, Văn hoá xã hội có chuyển biến tích cực, công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả cao. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, phong trào văn hoá, văn nghệ ngày càng phát triển rộng rãi, các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thường xuyên. ANCT- TTATXH, công tác quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội được đảm bảo và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm chú trọng, đặc biệt công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ tiếp tục được khẳng định, chất lượng chi bộ trong sạch, vững mạnh được nâng lên, không có chi bộ yếu kém. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và số lượng kết nạp đảng viên mới năm sau cao hơn năm trước. Công tác lãnh đạo điều hành của UBND xã Thọ Sơn từng bước sâu sát, tập trung, quyết liệt hơn đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thọ Sơn đã đề ra.
Phát biểu tại hội nghị các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Hội nghị đã đánh giá những mặt đã làm được trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cũng như chỉ ra những nguyên nhân hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ hiểu rõ nhằm chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Các đồng chí tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bọ khóa XXV nhiệm kỳ 2015-2020.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hà Long Tiến Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời định hướng các nhiệm trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là xây dựng thành công xã Nông thôn mới, đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Thọ Sơn khóa XXV nhiệm kỳ 2015 - 2010 đã đề ra.
Tin và ảnh: Lê Tình - UBND xã Thọ Sơn

                                                                              

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đăng lúc: 15/06/2018 16:34:23 (GMT+7)

Ngày 12/6/2018 tại hội trường UBND xã Thọ Sơn Đảng bộ xã Thọ Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thọ Sơn khóa XXV nhiệm kỳ 2015- 2010.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ THỌ SƠN KHÓA XXV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ngày 12/6/2018, Đảng bộ xã Thọ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020.  Chủ trì Hội nghị đồng chí Hà Long Tiến – Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã, các đồng chí UVBCH Đảng bộ xã Thọ Sơn, đại diện cấp ủy các chi bộ.

35267645_2069953709885460_5662894124710232064_n.jpg

Đồng chí Hà Long Tiến – BT Đảng ủy xã chủ trì hội nghị


Trong nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thọ Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020, và các chương trình công tác của Huyện ủy, Đảng ủy xã Thọ Sơn đã xây dựng 04 chương trình, 01 kế hoạch sát với tình hình địa phương. Với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, dân chủ, quyết liệt, sâu sát, cụ thể, trong lãnh đạo, chỉ đạo đã phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền, vai trò vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể đồng thời xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó kh
thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
ăn, vướng mắc. Do vậy, đã đạt được kết quả khá toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Xã Thọ Sơn Khóa XXV đề ra, cụ thể: kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng, tổng thu, chi ngân sách xã hàng năm đều đạt chỉ tiêu giao. Vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, Văn hoá xã hội có chuyển biến tích cực, công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả cao. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, phong trào văn hoá, văn nghệ ngày càng phát triển rộng rãi, các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thường xuyên. ANCT- TTATXH, công tác quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội được đảm bảo và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm chú trọng, đặc biệt công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ tiếp tục được khẳng định, chất lượng chi bộ trong sạch, vững mạnh được nâng lên, không có chi bộ yếu kém. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và số lượng kết nạp đảng viên mới năm sau cao hơn năm trước. Công tác lãnh đạo điều hành của UBND xã Thọ Sơn từng bước sâu sát, tập trung, quyết liệt hơn đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thọ Sơn đã đề ra.
Phát biểu tại hội nghị các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Hội nghị đã đánh giá những mặt đã làm được trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cũng như chỉ ra những nguyên nhân hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ hiểu rõ nhằm chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Các đồng chí tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bọ khóa XXV nhiệm kỳ 2015-2020.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hà Long Tiến Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời định hướng các nhiệm trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là xây dựng thành công xã Nông thôn mới, đem lại lợi ích cho người dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã Thọ Sơn khóa XXV nhiệm kỳ 2015 - 2010 đã đề ra.
Tin và ảnh: Lê Tình - UBND xã Thọ Sơn